wat & waar

HET PROJECT


VAN GELUK SPREKEN is een verhalenzoektocht in de Heerlense wijk Eikenderveld waarin de bewoners het verhaal van hun wijk vertellen aan de hand van persoonlijke verhalen rondom het thema ‘geluk’.

In de huidige tijd ligt er veel nadruk op de dingen die niet goed gaan: lees de krant of social media er maar op na. We oordelen snel en hard en hebben de menselijke neiging om meer aandacht te schenken aan problemen dan aan positieve ervaringen. Dat is jammer, want daarmee creëren we een te negatief beeld van de werkelijkheid.

Stichting De Kopsalon en Cultura Nova willen dit beeld kantelen. Dat zouden zij overal kunnen doen, maar hun oog is gevallen op de Heerlense wijk Eikenderveld.

Eikenderveld
Wat is het verhaal van Eikenderveld? En wie bepalen de toon en inhoud? Als het goed is zijn dat de mensen die er wonen. Toch wordt dat in de wijk niet altijd zo gevoeld, want Eikenderveld heeft ervaring met negatieve publiciteit. En toegegeven, de wijk kent problemen die moeten worden aangepakt. Toch heeft het geen zin om alleen de zorgen die er leven te benadrukken: door steeds dezelfde plaat op te zetten verandert de muziek niet. En het zijn niet problemen die Eikenderveld definiëren, maar de mensen die er wonen.

Om die mensen – en daarmee de wijk – echt te leren kennen, is in Eikenderveld een zoektocht gestart naar persoonlijke verhalen rond het thema geluk. Dit biedt de bewoners de kans zelf het verhaal van hun wijk te ‘schrijven’ en denkbeelden bij te stellen. Het project wordt gefaseerd uitgerold om in te kunnen spelen en voort te bouwen op de resultaten die gaandeweg worden geboekt. Daarbij is de input van de inwoners van Eikenderveld leidend. Momenteel bevindt het project zicht in fase II: de verhalenestafette.

Kartrekker van VAN GELUK SPREKEN is radiodocumentairemaker Els Huver. Haar stichting – De Kopsalon –  belicht maatschappelijke thema’s door middel van culturele projecten en initiatieven. De stichting wil ruimte creëren voor een open blik op de thema’s van deze tijd. Met dat doel verschuift zij perspectieven en verkleint afstanden tussen denkbeelden en mensen.

Het zoeken naar verhalen gebeurt via verhalenateliers en een verhalenestafette.

Het plan is om de verhalen in verschillende vormen binnen en buiten de wereld te gaan delen.

VAN GELUK SPREKEN is een project van Stichting De Kopsalon