wat & waar

HET PROJECT


VAN GELUK SPREKEN is een verhalenzoektocht in de Heerlense wijk Eikenderveld waarin de bewoners het verhaal van hun wijk vertellen aan de hand van persoonlijke verhalen rondom het thema ‘geluk’.

In de huidige tijd ligt er veel nadruk op de dingen die niet goed gaan: lees de krant of social media er maar op na. We oordelen snel en hard en hebben de menselijke neiging om meer aandacht te schenken aan problemen dan aan positieve ervaringen. Dat is jammer, want daarmee creëren we een te negatief beeld van de werkelijkheid.

Stichting De Kopsalon en Cultura Nova willen dit beeld kantelen. Dat zouden zij overal kunnen doen, maar hun oog is gevallen op de Heerlense wijk Eikenderveld.

Eikenderveld
Wat is het verhaal van Eikenderveld? En wie bepalen de toon en inhoud? Als het goed is zijn dat de mensen die er wonen. Toch wordt dat in de wijk niet altijd zo gevoeld, want Eikenderveld heeft ervaring met negatieve publiciteit. En toegegeven, de wijk kent problemen die moeten worden aangepakt. Toch heeft het geen zin om alleen de zorgen die er leven te benadrukken: door steeds dezelfde plaat op te zetten verandert de muziek niet. En het zijn niet problemen die Eikenderveld definiëren, maar de mensen die er wonen.

Om die mensen – en daarmee de wijk – echt te leren kennen, is in het voorjaar van 2018 in Eikenderveld een zoektocht gestart naar persoonlijke verhalen rond het thema geluk. Dit biedt de bewoners de kans zelf het verhaal van hun wijk te ‘schrijven’ en denkbeelden bij te stellen. Het project wordt gefaseerd uitgerold om in te kunnen spelen en voort te bouwen op de resultaten die gaandeweg worden geboekt. Daarbij is de input van de inwoners van Eikenderveld leidend. Momenteel bevindt het project zicht in fase III, waarin de verzamelde verhalen worden verwerkt tot een vorm die deelbaar is met publiek: een audiowandeling en een serie podcasts.

Kartrekker van VAN GELUK SPREKEN is radiodocumentairemaker Els Huver. Zij is de stuwende kracht achter Stichting De Kopsalon. Deze belicht maatschappelijke thema’s door middel van culturele projecten en initiatieven. De stichting wil ruimte creëren voor een open blik op de thema’s van deze tijd. Met dat doel verschuift zij perspectieven en verkleint afstanden tussen denkbeelden en mensen.

De verhalenateliers hebben een reeks mooie verhalen opgeleverd. Een aantal van deze de verhalen verhalen is hier terug te lezen.

De verhalen van Eikenderveld kunnen tijdens Cultura Nova 2019 worden beleefd in de vorm van een audiowandeling en de vensterbank musea.

VAN GELUK SPREKEN is een project van Stichting De Kopsalon